Skip to main content

Jednoduše a rychle

U nás vyperete a vysušíte snadno až 66kg prádla již do jedné hodiny
Přikrývky, deky, potahy, spacáky, závěsy, oblečení.

Krásné a čisté prostředí

Využijte ke svému praní novou klimatizovanou samoobslužnou prádelnu v Praze Libni a zkraťte si čas dobrou kávou, čtením, nebo wifi připojením.

Prací prášek i aviváž nechte doma

Kvalitní ekologický prací prášek i aviváž jsou dávkovány automaticky. Pračky i vaše prádlo navíc průběžně čistí dezinfekční prostředek na přírodní bázi.

Prádelna Speed Queen

Sokolovská 550/133, Praha 8

Milujeme čisté prádlo


Milujeme čisté věci, vůni čerstvě vypraného prádla, rádi se necháme hýčkat nadýchanými ručníky. Říkali jsme si, že by bylo krásné ten pocit dopřát i dalším, kteří nemají ten luxus domácí velkoobjemové pračky, která prádlo vypere jemně se silou kvalitního pracího prostředku a aviváže. U nás vyperete levněji než v čistírně deky, polštáře, závěsy, záclony, spacáky a vše se vejde a navíc do hodiny odcházíte s čistým a suchým prádlem.

Jak vyprat a vysušit


Praní i sušení v naší prádelně je velice jednoduché a zvládne je skutečně každý!

Za pouhou hodinu dosáhnete profesionálního výsledku. Naše veřejná prádelna je koncipována jako samoobslužná. K dispozici jsou návody jak na praní, sušení, či placení. Ale i tak, v případě potřeby se s námi vždy můžete poradit telefonicky.

Praní prádla


Naše velkoobjemové pračky jsou vybaveny automatickým dávkováním kvalitního ekologického pracího prostředku a aviváže, které jsou v ceně praní.

Při použití našich praček a sušiček postupujte podle obrázkového návodu.

Vložte prádlo

Zavřete dvířka

Zvolte vhodný program

Zaplaťte žetony nebo mincemi

Využijte mince:
5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 50 Kč


NEVHAZUJTE 1 Kč a 2 Kč mince!

Spusťte program

Vyjměte prádlo

Vyberte pračku podle množství prádla (10 kg nebo 18 kg) a postupujte podle výše uvedeného obrázkového návodu.


Symbolika praní prádla vám napoví, který program zvolit:

 • Symboly praní uvedené na prádle jsou shodné ze symboly pracích programů na našich pračkách.
 • Prací program trvá přibližně 35 minut u 10 kg pračky a přibližně 45 minut u 18 kg pračky.
 • Konec praní je signalizován zvukem. Na displeji pračky se objeví nápis DOOR.
  Dvířka se automaticky odblokují.

Symbolika na prádle


Symboliku na vašem prádle si přečtěte vždy před praním a sušením!

Prádlo označené tímto symbolem do našich praček nedávejte. Jedná se o textilii, která není vhodná pro praní ve vodě, mohla by se poškodit. Tu raději odneste do chemické čistírny.

Na prádlo označené symbolem ruky ve vaničce zvolte program pro ruční praní se studenou vodou – na našich pračkách vanička bez teploty s teploměrem. Často se jedná např. o spodní prádlo z luxusních textilií. Takovéto prádlo perou naše pračky se zvláštní péčí, velmi jemně, ale přesto účinně.

Na prádlo s tímto symbolem zvolte program s obdobným symbolem na našich pračkách. Jedná se o praní jemného prádla s maximální teplotou 30°C.

Na tento symbol perte zejména barevné prádlo s teplotou do 40°C. Často se jedná o bavlněné prádlo, z polyesteru, smíšených vláken atp. Toto prádlo není vhodné prát na vyšší teplotu – často je s potiskem, výšivkou atp., kterým by vyšší teplota uškodila.

Tento symbol vyžaduje program vhodný pro nemačkavé barevné prádlo, vhodné až do 60 °C. U nás vyperete jemné prádlo s nižším stupněm odstředění.

A zde máme další symbol pro standardní barevné prádlo vhodné až do 60°C. Toto prádlo u nás vyperete s maximálním stupněm odstředění. Jedná se o prádlo vyrobené například z bavlny, polyesteru a smíšených vláken.

Ve Speed Queen používáme profesionální prací prostředek, aviváž a také dezinfekční přípravek na přírodní bázi vše s maximální účinností. Prádlo tak není nutné vyvářet. Pro tento symbol u nás zvolte program na 60°C.

Sušení prádla


Pro prádlo z 10 kg pračky použijte sušičku velikosti 14 kg. Pro prádlo z pračky velikosti 18 kg použijte sušičku velikosti 25 kg. Mokré prádlo vložte do zvolené sušičky spusťte program dle symbolu sušení uvedený na prádle.

LOW - nízká teplota

MEDIUM - střední teplota

HIGH - vysoká teplota

DELICATE – delikátní sušení jemného prádla

 • Pro symboly sušení uvedené na prádle zvolte vhodný sušící program na sušičce.
 • Doba sušení závisí na množství a druhu prádla. Dobu sušení lze prodloužit vhozením dalších žetonů či českých mincí PŘED skončením sušícího cyklu nebo celý proces opakovat.
 • Pro optimální výsledek sušení doporučujeme sušit 22 – 30 minut.
 • Po skončení sušení bude prádlo krásně nadýchané.

Vybavení prádelny, ceník


Pro profesionální praní a sušení jsme v naši nové prádelně využili pračky a sušičky značky Speed Queen.

Pračka 18kg

2x

Kapacita 18 kg

Doba praní: 30 - 35 minut

Cena: 240 Kč

Velkopacitní pračky pro objemné prádlo jako jsou deky, poltáře, závěsy, závěsy, chrániče na matrace

Pračka 10kg

3x

Kapacita 10 kg

Doba praní: 30 - 35 minut

Cena: 180 Kč

U těchto praček lze použít i prodloužené programy na 45 min (200,-) a 55 min (200,-).

Sušička 25kg

1x

Kapacita 25 kg

Doba sušení: dle potřeby

Cena: 150 Kč / 20 min

Optimální doba sušení je o všech sušičů na 22,5 min při programu medium/střední.

Sušička 14kg

2x

Kapacita 14 kg

Doba sušení: dle potřeby

Cena: 120 Kč / 20 min

Optimální doba sušení je o všech sušičů na 22,5 min při programu medium/střední.

V ceně praní je kvalitní ekologický prací prášek, aviváž a dezinfekční prostředek na přírodní bázi

Naše pračky jsou vybaveny automatickým dávkováním profesionálního pracího prostředku, aviváže a dezinfekčního postředku na přírodní bázi. Vše je již v ceně praní.

Provozní řád samoobslužné prádelny

Provozní řád samoobslužné prádelny CZ
  1. Uživatel se před praním/sušením seznámí s pravidly obsluhy užívaného zařízení. V případě, že potřebuje bližší vysvětlení, může se telefonicky, nebo osobně obrátit na provozovatele.
  2. Uživatel je povinen dodržovat obecné zásady praní a sušení prádla. Perte světlé prádlo odděleně od barevného, dodržujte doporučené teploty (praní i sušení) uvedené na štítku textilu a vždy zvolte program s odpovídající teplotou.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím jednotlivých zařízení.
  4. Pračky jsou nastaveny na praní běžně znečištěného prádla. Pro dosažení odstranění skvrn doporučujeme použít vlastní prostředky určené k odstranění konkrétních nečistot v doporučeném dávkování a užití. Odstranění skvrn z textilu provozovatel nemůže garantovat.
  5. V pracích strojích je zakázáno prát silně znečištěné prádlo mastnotami, chemickými produkty, hořlavými produkty, nebo hmotnými částicemi (přilepená omítka apod.), prádlo s připevněnými ostrými předměty. Prádlo potrhané, nebo rozpárané pere a suší uživatel na vlastní riziko.
  6. Provozovatel, nebo jím pověřená osoba má právo kontroly prádla vkládaného do praček a právo odmítnout prádlo nevhodné k praní v tomto zařízení.
  7. Uživatel je povinen v prostoru samoobslužné prádelny udržovat pořádek a chovat se tak, aby nedocházelo k omezení prostoru ostatních uživatelů a prostoru okolo zařízení. Pro přenesení vypraného prádla do sušičů jsou k dispozici koše na prádlo. Pro manipulaci s čistým prádlem jsou určeny skládací stoly.
  8. Děti nesmí samostatně pobíhat po provozovně a pohybovat se v blízkosti strojů.
  9. V celé provozovně je přísně zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů.
  10. Do provozovny je zakázáno vodit zvířata.
  11. Pro pomoc při řešení vzniklých nepředpokládaných situací (zdravotních, technických, nebo jiných) neprodleně kontaktujte provozovatele.
  12. Daňový doklad je možné vystavit po předchozí dohodě s provozovatelem.
  13. Důležitá telefonní čísla: Krizová linka 112, Hasiči 150, Záchranná služba. 155, Policie 158, Městská policie 156

Provozovatel:

Slunečné sady s.r.o.
ičo: 049 555 61, dič: CZ 049 555 61
Průběžná 2133/17, 100 00 Praha

Kontaktní osoba:
Martina Kopřivová, tel.: +420 724 307 822, +420 728 319 404
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

The operating rules of the self-service laundry
  1. The user is familiar with the operating rules of the equipment before washing/drying. In case, he needs more detail explanation, he can contact the operator by phone or personally.
  2. The user is obliged to follow the general principles of laundry washing and drying. Laundry the bright clothes separately from the colour one, follow the recommended temperatures (washing and drying) listed on the label of the textile and always select the program with the appropriate temperature.
  3. The operator is not liable for damages caused by improper handling of individual devices.
  4. Washing machines are set to wash ordinarily soiled laundry. To achieve stains removal we recommend using own resources in the recommended dosage and usage. Removal of stains from the textile cannot be guaranteed by the operator.
  5. It is forbidden to wash heavily soiled laundry with grease, chemical products, flammable products, particulate matter/material particles (glued plaster, etc.), or clothes with sharp objects attached to washing machines. The user is washing and drying a torn or ripped laundry at your own risk.
  6. The operator, or the person authorized by him, have the right to check the laundry put in the washing machines and the right to refuse laundry unsuitable for washing.
  7. The user is obliged to keep order and behave in a self-service laundry room so as not to limit the space of other users and space around the device. The laundry baskets are available for transport laundry into the dryers. Folding tables are designed to manipulation with clean laundry.
  8. Children cannot run independently around the laundry facility and move around the machines.
  9. Smoking and drinking of alcoholic beverages are prohibited in the whole laundry facility.
  10. It is forbidden to take animals to the laundry facility.
  11. In the emergency (medical, technical or other) contact the operator immediately.
  12. The tax document can be issued after previous agreement with the operator.
  13. Important phone numbers: Krizová linka 112, Hasiči 150, Záchranná služba. 155, Policie 158, Městská policie 156

Operator:

Slunečné sady s.r.o.
ičo: 049 555 61, dič: CZ 049 555 61
Průběžná 2133/17, 100 00 Praha

Contact person:
Martina Kopřivová, tel.: +420 724 307 822, +420 728 319 404
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kde nás najdete


Sokolovská 550/133, 186 00 Praha 8 - Libeň
tel.: +420 728 319 404
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Otevírací doba
pondělí - neděle: 08:00 - 21:00